Monthly Archives: September 2012

Looking for internship in IT in Brussels?

Are you looking for internship in your company based in Brussels? Here are some schools or portals that will be happy to help you.

Contact me If you want further information or if you want to add new schools in the list

  • Institut Paul Lambin: http://www.ipl.be/ – send your proposals in Septembre, expect interns to work from Feb to end of May
  • ESI http://www.heb.be/esi/ – send your proposals in Septembre, expect interns to work from Feb to end of May
  • INRACI http://www.inraci.be/ – send your proposals in Septembre, expect interns to work from Feb to end of May
  • MonStage: Internships and student jobs: http://www.monstage.be/ – send proposals any time as students from many schools having different agendas do read the proposals
  • Université Libre de Bruxelles (ULB) – Master in IT: http://www.ulb.ac.be/di/map/gbonte/TRANF501.html – send your proposals in March, expect interns to work from July to Dec.

Up-to-date list is available here: http://bitly.com/bundles/abdelkrim/h

twitter logo

To register or …. to register? #Bug in the #iphone version of #Twitter

As you can see, the user interface of the iPhone has a small user interface’ glitch.

I have to choice to either ‘register’ or ‘register’

Bug in the user interface of Twitter: To register or ... to register?

Bug in the user interface of Twitter: To register or … to register?

VZW Sémaphore viert 20 Jaar – 22 September 2012 in Anderlecht

De vereniging van het project Sémaphore werd geboren in 1992 met de hulp van een kleine groep jongeren, vergezeld van de oprichter van de Associatie, die toen woonde op een boot.

Maar het was pas in 1996 dat de vereniging haar “cruisen” begon met de overname van het schip Jean-Bart.

In de afgelopen jaren heeft het project genomen consistentie en vzw Sémaphore is trots dit jaar in staat zijn haar 20-jarig bestaan in de buurt Biestebroeck vieren.

Sémaphore biedt om met de jeugd te werken door middel van begeleiding, buitenschoolse activiteiten, vakantiekampen en een thuis.

Wij organiseren vele evenementen en thema-avonden om bewoners te mobiliseren en de verzoening van alle voor een betere samenhang te bevorderen.

Aan de andere kant, deze gebeurtenissen toe uitwisselingen met andere multiculturele verenigingen, gelegen in andere gemeenten van Brussel.

Voor 20 jaar, Sémaphore stelt een verjaardag die dag u niet mag missen!

Wees met ons mee 22 september 2012 in de buurt Biestebroeck.

Programma

> 10h vroege inschrijving workshops!

> 10:30-12:30 street art (over Hip Hop, graffiti workshop, circusschool van Brussel en klimwand)

> 12u30-14u30 sandwich partij

> 14u30-18u00 watersport (fregat haven Brussel VZW scheepswerf, roeivereniging, …)

en op aarde (springkastelen, reuze kicker, sumo spoor, houten spelletjes, klimwand, sport, circus ring, schminken voor kinderen, promotie, …)

en het schip Jean-Bart (expo foto’s terug naar de toekomst, spatiebalk en snacks …)

> 18u30 verjaardag speech

> 19u-20u30 wereld buffet (toeslag)

> 20h-22h concert

CLASSIC CREW – TISS TEAM

K&S 86 – SAKINA

Contact & Infos

ASBL Semaphore Péniche Jean-Bart
Quai de Biestebroeck
B-1070 Anderlecht

Tel: 0483 02 61 11
Bateau: 02 521 93 51
Tel: 0483 04 31 80

info@asbl-semaphore.org
www.asbl-semaphore.org

Flyer: ASBL Sémaphore fête ses 20 ans (1/2)

Flyer: ASBL Sémaphore fête ses 20 ans (1/2)

Flyer: ASBL Sémaphore fête ses 20 ans (2/2)

Flyer: ASBL Sémaphore fête ses 20 ans (2/2)

ASBL Sémaphore fête ses 20 ans

ASBL Sémaphore fête ses 20 ans

ASBL Sémaphore fête ses 20 ans

ASBL Sémaphore fête ses 20 ans ce 22 Septembre à Anderlecht (Bruxelles)

Le projet de L’ASBL Sémaphore voit le jour en 1992 avec l’aide d’un petit groupe de jeunes, accompagnés du fondateur de l’ASBL qui résidait alors sur une péniche.

Mais c’est seulement en 1996 que l’ASBL débute sa « croisière » par
l’acquisition de la péniche Jean–Bart.

En quelques années, le projet a pris de la consistance et l’ASBL Sémaphore est fière cette année, de pouvoir fêter ses 20 ans d’existence dans le quartier Biestebroeck.

Sémaphore propose de travailler avec les jeunes par le biais d’un soutien scolaire, d’activités extrascolaires, de camps de vacance et d’un accueil.

Nous organisons de nombreux évènements et soirées thématiques dans le but de mobiliser les habitants du quartier et de favoriser le rapprochement de tous pour une meilleure cohésion.

D’autre part, ces évènements permettent les échanges avec d’autres associations multiculturelles, localisées dans d’autres communes de Bruxelles.

Pour ses 20 ans, Sémaphore propose donc une journée d’anniversaire que vous ne pouvez pas manquer !

Soyez donc nombreux à nous rejoindre le 22 septembre 2012 au sein du quartier Biestebroeck.

Programme

> 10h début des inscriptions des ateliers!

> 10h30-12h30 arts de la rue (cours de Hip Hop, atelier graffiti, école du cirque de Bruxelles et mur d’escalade)

> 12h30-14h30 sandwich party

> 14h30-18h00 activités nautiques (frégate du port de Bruxelles, ASBL chantier naval, club avirons,…),

et sur terre (châteaux gonflables, kicker géant, piste de sumo, jeux en bois, mur d’escalade, activités sportives, piste de cirque, grimage d’enfants, activités de promotion,…)

et dans la péniche Jean-Bart (expo photos retour vers le futur, espace bar et petite restauration,…)

> 18h30 discours d’anniversaire

> 19h-20h30 buffet du monde (payant)

> 20h-22h concert

CLASSIC CREW – TISS TEAM

K&S 86 – SAKINA

Contact & Infos

ASBL Semaphore Péniche Jean-Bart
Quai de Biestebroeck
B-1070 Anderlecht

Tel: 0483 02 61 11
Bateau: 02 521 93 51
Tel: 0483 04 31 80

info@asbl-semaphore.org
www.asbl-semaphore.org

ASBL Sémaphore fête ses 20 ans

ASBL Sémaphore fête ses 20 ans

Flyer: ASBL Sémaphore fête ses 20 ans (1/2)

Flyer: ASBL Sémaphore fête ses 20 ans (2/2)

Flyer: ASBL Sémaphore fête ses 20 ans (2/2)

Virtual office set

Are you looking for a “virtual office” or “concierge services” in Brussels?

Here is a short list of “virtual office” or “concierge service” you could find in Brussels